Isı Pompaları
TOPRAK, HAVA, SU KAYNAKLI
Soğutma Tesisatları
CHİLLER , FAN COİL SİSTEMLERİ
Isıtma Tesisatları
Kazan, Yerden Isıtma, Radyatör
Doğalgaz
KONUTSAL , ENDUSTRİYEL

 

Toprak Kaynaklı Isı pompaları
     Düşük ses seviyesi
     Düşük gaz salınımları
     Düşük elektrik tüketimi
     Düşük bakım gerekliliği
     Düşük işletme giderleri
gibi özelliklere sahiptir.
Ayrıca toprak kaynaklı ısıtma sistemi U.S. Çevre Koruma Ajansı (US Environmental Protection Agency) tarafından en verimli ve en konforlu ısıtma-soğutma sistemi olarak kabul edilmiştir. 2005 yılı itibariyle dünya çapında kurulu sistem yaklaşık 0,5 milyondur. [1]
Toprak kaynaklı ısıtma sistemi de kendi içinde ikiye ayrılır:
Açık çevrim toprak kaynaklı ısı pompası
Kapalı çevrim toprak kaynaklı ısı pompası
a) Açık Çevrim Toprak Kaynaklı Isı Pompası
s114r1.jpgToprak altı, nehir veya gölden elde edilen su doğrudan kullanılır. Yaklaşık 10-11 oC sıcaklığındaki su, ısı pompasının ısıtma modunda buharlaştırıcıya (evaporatör) ısısını verir.
Soğutma modunda su, doğrudan soğutulacak alana gönderilebilir. Bu işleme pasif soğutma denir.
Su kaynağı kullanımdan önce analiz edilmelidir.
Avantajları
-          Doğal ortamdan su çekildiği için sabit sıcaklık ve yüksek ısı kapasitesi, yüksek verim
-          Kapalı sisteme göre daha fazla ısı eldesi
-          Kullanılmış suyun değerlendirilebilmesi
 
Dezavantajları
-          Jeolojik yapıya bağımlı, her yere uygun değildir
-          İzleme ve kontrol mekanizmaları kurulmalıdır
-          Özel izinler alınmalı, ücret ödenmelidir
-          Isı Pompası ve eşanjörlerde paslanma gibi etkiler görülebilir
-          Su çekme ve tekrar pompalama için ekstra güç gereklidir.
b) Kapalı Çevrim Toprak Kaynaklı Isı Pompası
Açık çevrimin dezavantajları nedeniyle toprağın altındaki suyu doğrudan kullanmak yerine toprağın içine borular atılarak borular içerisinde dolaşan akışkan vasıtasıyla toprak altındaki ısı çekilir veya ısı atılır. Bu yönteme kapalı çevrim toprak kaynaklı ısı pompası sistemi denir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kapalı çevrim toprak kaynaklı ısı pompası iki şekilde uygulanabilir: Sondaj ve serme.
İlk uygulama da toprağa belirli bir derinliğe kadar sondaj ile kuyu açılır. Bu kuyulara U boru yerleştirilip borunun etrafı bentonit vb. karışım ile kapatılır.

 

 

İkinci tip uygulama ise belirli bir alanda 2-3m derinliğinde hafriyat alınarak borular yatay olarak serilir ve üzeri toprakla kapatılır.
 
 
 
 
 

 

 

Yeryüzü Sıcaklığının Mevsimsel Değişimi
Bu sistemin verimli bir şekilde çalışmasının sebebi toprağın ısı tutması özelliğidir. Toprağın 2-3 m altındaki sıcaklık değerleri yıl boyu belli değerler arasındadır ve çok küçük değişimler geçirmektedir. Bu değer aşağıdaki grafikten de görülebileceği gibi 7-12 C arasında değişmektedir.
mevsimler.jpg
 
 
 

 

Toprak Isı Sistemleri Tic.Ltd. Şti. Copyright 2009